Do ZTK POZNAŃ

Bocznica przy dawnym ZPT, 2024r.

Tarcza D1

Bocznica przy dawnym ZPT, 2024r.

kierunek Wileńska

Bocznica przy dawnym ZPT, 2024r.

kierunek Wileńska

Widok na teren ZNTK

i mapka sytuacyjna powyższego zdjęcia.

Jeszcze jedna mapka, już tylko pozostałość po bocznicy na Utracie… m.in. transport cystern do dawnej składnicy paliw CPN. Bocznica była obsługiwana przez spalinowa lokomotywę manewrową SM 03.