Nieużywana od lat bocznica kolejowa szpitala wojskowego przy ul. Szaserów.

Zdjęcie wykonane 22 października około godziny 8.00

To już z 17 kwietnia 2022