W poszukiwaniu śladów dawnej łącznicy do Siedlec i bocznicy do Treblinki