Bocznica Szaseròw-Grochòw

Nieużywana od lat bocznica kolejowa szpitala wojskowego przy ul. Szaserów. Zdjęcie wykonane 22 października około godziny 8.00