UCHWYCONE MOMENTY

Zdjęcia pewnych zainteresowań, wykonywane od 2012 roku.